Creators Network – internationell plattform för en kreativ utveckling

Alfons Karabuda. Foto: Kalle Assbring

För någon vecka sedan fyllde kulturskaparna ett halvår. Det har varit sex intensiva månader och som talesperson kan jag inte annat än säga att såväl samarbetsprojektet som mitt eget engagemang under den tiden vuxit till något långt större än jag kunde förutse förra vintern. Det är förstås bara positivt. Att vi etablerat en röst för enskilda kulturskapare i upphovsrättsdebatten, skapat nya kontaktytor för konstruktiva samtal och hittat goda former för samarbete mellan de organisationer som företräder konstnärer inom alla kulturyttringar är något att glädja sig åt. Och det ger mersmak. När jag ser det engagemang som upphovsmännen och utövarna bakom Kulturskaparna visar är det svårt, för att inte säga omöjligt, att låta bli att smittas. Man vill göra mer.

Den organisation jag företräder, Svenska Kompositörer Av Populärmusik, eller SKAP, är en av organisationerna bakom Kulturskaparna. Vi var också initiativtagare till Creators Conference, som genomfördes på Rival i samband med lanseringen av Kulturskaparna. Nu lanserar vi, som en naturlig följd av Creators Conference och som ett perspektiv på frågorna som Kulturskaparna arbetar med, plattformen Creators Network.

Vad är då Creators Network? Jo, kort sagt ett verktyg. Ett verktyg för alla som vill föra den kreativa utvecklingen framåt. Syftet är inte att skapa en ny organisation, utan att skapa en miljö för lösningar. Av allt vi lärt oss av varandra under tiden sedan lanseringen av Kulturskaparna har vi byggt en plattform som hjälper oss att tillvarata framsteg och undvika upprepning av tidigare misstag.

De sätt som samhället betraktar kreativitet på har förändrats under historiens gång, liksom själva begreppet kreativitet i sig. Det räcker inte längre för kulturskapare att vara kreativa i sitt skapande, utan de måste också vara kreativa när det gäller att möjliggöra framtida skapande genom nya tekniska lösningar och effektiva licensieringsmodeller.

Genom Creators Network får Kulturskaparna således möjlighet till ett nytt perspektiv – och ett internationellt sådant. Genom att arbeta över gränserna för kulturyttringar, genrer och dessutom nationer, gör vi det inte enkelt för oss. Men de steg vi tar får desto större chans att vara faktiskt genomförbara i en värld där kulturen, skapandet och tillgängliggörandet inte längre känner några gränser.

Creators Network kommer att fylla en viktig funktion för att vrida och vända på frågor, se saker från ett skapande perspektiv, ständigt med ett mervärde för alla som deltar i det att vi bygger en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank.

Alfons Karabuda
Kompositör och ordförande SKAP

The Creators Network lanseras den 22 september i Warszawa i anslutning till det årliga musikeventet Artmusfair.

www.creatorsnetwork.net (lanseras 22 september)

16 kommentarer på “Creators Network – internationell plattform för en kreativ utveckling”

 1. kjell skriver:

  alfons, hur har du tänkt här och varför är det på engelska?
  Som du vet reser inte alla konstnärer runt i världen som styrelseledamöter i intresseorganisationerna, snälla byt till svenska.
  mvh

 2. kjell skriver:

  Alfons, är du resa nu igen och knyter konyakter, varför svarar du inte?

 3. Alfons Karabuda skriver:

  Hej Kjell,

  Tanken med engelska är att så många som möjligt av vårt internationella nätverk av kulturskapare skall kunna vara med i arbetet. Har aldrig sett mitt arbete med musik som endast en svensk angelägenhet precis som jag inte heller ser internet som ett sådant. Just för att inte alla kulturskapare har möjlighet att resa runt och knyta kontakter internationellt ser jag min uppgift som representant för många konstnärer som extra viktig och försöker göra mitt bästa för att förvalta förtroendet väl. Tyvärr innebar det denna gång att du fick vänta väl länge med ett svar. Ber om ursäkt för detta.

 4. kjell skriver:

  hej alfons trevlig lördagkväll, är du hemma nu hos familjen?
  Din musik är säkert universell, men ditt talspråk är väl svenska i alla fall, du stänger ut en massa kreatörer med att skriva på engelska.Nätverken (vad nu det är för ngt?) börjar väl i sverige, kan vi inte försörja oss i sverige, till att börja med, går det nog inte i Spanien eller Turkiet heller pga den här nya organisationen. Du kan inte organisera fram musik. :)

 5. Anslutningen till Creators Network har varit god sedan lanseringen.
  Ett 20 tal länder, tillhörande c a lika många organisationer har anslutit sig Tonen i inläggen och nätverkskontakter har varit personlig, engagerad och angelägen. Det har varit allt från tyngre inlägg, till kontaktskapande och ökat informationsutbyte är ett starkt önskemål. Jag ser redan nu att behovet av en samtal, ett verktyg för detta är ett stort behov. I andra områden än musik ser jag en stor glädje och nyfikenhet inför kontakter med musikbranschen och fruktbara överskridanden över de olika uttrycken i kultur – d v s genreöverskridanden.
  / Esbjörn

 6. Alfons Karabuda skriver:

  Hej Kjell,

  Jag ser det istället som att jag stänger ute en hel del om vi talar svenska på Creators Network. Och jag tror inte att allt börjar i Sverige. En början tar form i alla länder och tillsammans kan vi hjälpa varandra att ta nästa steg. Är inte mycket för exkludering utan tror att man med öppenhet kan komma längre. Intressant att höra mer om dina tankar kring oorganiserad musik. Själv har jag varit tvungen att lära mig bemästra min egen musikalitet och organisera ett effektivt arbetssätt för att kunna vara del av en rörlig kreativitetsprocess som t.ex film och filmmusikkomponerande. Inser dock att mitt sätt inte behöver vara det bästa. Ser fram emot att höra mer om dina kreativa idéer liksom de hos mina kollegor runt om i världen.

 7. kjell skriver:

  Alfons, jag förnimmer en sarkastik underton i inlägget, möjligtvis är jag lite för polemisk. I den bästa av världar bör det finnas plats för en ”skeptiker”, jag ser fram emot spännande möten med konstnärer på din sajt. Såg att chefen för BUS hade anmält sig, det är väl typiskt, och Alfons det är en dålig analogi att säga; för att man inte skriver på svenska är man för öppenhet och ej excludering.
  mvh

 8. Alfons Karabuda skriver:

  Kjell,

  Jag uppskattar all kritik som för något gott med sig. Inte min mening att vara sarkastisk, men håller fast vid det faktum att ett internationellt nätverk inte kan ha svenska som kommunikationsverktyg. Vidare vill jag inte läsa in några undertoner i att du uppmärksammar ”BUS chef” närvaro som typisk. För visst är den det. Vore konstigt om konstnärerna och deras representanter inte ville se sig som en del av detta kreativa forum. Hoppas att CN skall bli mer verkstad än vissa tyckarforum. Låt oss hjälpas åt!

 9. kjell skriver:

  Hej Alfons, såg dig representera populärtonsättarna på STIM´s sammankomst i en estraddebatt visavi politikerna, mycket till debatt blev det kanske inte.
  Vad jag kom att reflektera över var din vädjan till politikerna att ge er makt och möjligheter att leva på er ”kreativitet”, det var lite lustigt för det var sånt som FST alltid vädjade om, förr i tiden och nu är det SKAP, en viss förskjutning tycks ha skett, nåväl jag tyckte också Fredrik Federlay hade en poäng; -pengar tycks ju inte saknas i branschen, varför är ni sådana dåliga förhandlare?, det ankommer väl bl.a. på ditt ansvar att förhandla med distrubitörer och bolag, FST har ju egentligen endast staten att förhandla mot, då efterfrågan knappast
  existerar.

 10. Alfons Karabuda skriver:

  Hej,
  Fint att du följt debatten. Jag sa till Federley att man inte skulle stirra sig blind endast på pengarna utan se till att stöd finns för de som skapar att vara en stark avtalspart gentemot en industri för att jag tror på en balans här. Alltså inte hjälp med allmosor. Denna hjälp handlar i mångt och mycket om att inte nedmontera upphovsrätten. En upphovsrätt som betytt mycket för t.ex. mig som kompositör. Arbetet med att hjälpa våra medlemmar med avtal m.m. har pågått sedan 1926 och kommer så att fortsätta. Nya utmaningar kommer dock och vi skall även kunna hantera dessa, därför blir jag glad när du beskriver vårt arbete som förändrat och att du inte känner igen det från förr. Har fått mycket positiv respons från vårt upphovsmannakollektiv gällande den dagen och vårt bidrag. Uppskattar dock ärligt din kritiska blick för att jag tror att det för med sig gott för alla.

 11. kjell skriver:

  alfons,
  ..du säger till Federlay bl.a ”se till att stöd finns för de som skapar att vara en stark avtalspart gentemot en industri” denna ”industri” är väl i det här fallet underhållningsindustrin, det är till dem du som ordf. i SKAP bör vända dig till inte till politikerna. Vi är överens om att det inte är ngn brist på pengar i populärmusikindustrin eller hur? Nu när kopieringsmonopolet har upphört och distrubitionen är så gott som gratis borde SKAP kunna sätta press på dessa bolag, men det tycks inte finnas på din karta, utan ni vänder er till politikerna och ber dem om förutsättngarna, du får bestämma dig vem och vilka du representerar, förlag och bolag eller kompositörerna ,( där ligger också Kulturskaparnas stora imageproblem visavi allmänheten) er motpart kan aldrig bli staten i dessa frågor, än så länge har FST det privilegiet.
  mvh

 12. Alfons Karabuda skriver:

  Kjell,

  Inser att du hellre än att föra en dialog vill styra mig och andra oliktänkande. Detta är för mig främmande. Vänt oss till motparter och samarbetspartners i vår musikindustri har vi gjort sedan 1926. Fört en närande dialog med politiker likaså. Att du vill avgöra vilka vi skall tala med rimmar illa med förespråkande av frihet. Att jag vill skapa bra förutsättningar för kulturskapare och visa på vikten av en bra upphovsrätt för att främja framtida skapande verkar oroande för dig. Noterar också en vilja till konflikt. Är jag inte emot politikerna så är jag emot bolagen eller tvärtom dessutom borde jag skapa splittring mellan kompositörer av olika genrer… Det kan jag aldrig stå bakom. Fst, SKAP eller utanför en förening spelar mig ingen roll. Alla har rätt till rimliga villkor för sitt skapande. Att vi har ett imageproblem får stå för dig. Den bild av dig som du förmedlar genom dina uttalanden tycker jag är knivskarp. Önskar dig en fortsatt trevlig kväll.

 13. kjell skriver:

  godmorgon Alfons
  ..du tolkar mig som fan läser bibeln, det har blivit ditt sätt att debattera, glida undan. Eftersom du inte gitter att svara på mina frågor refererar jag till Anders Mildner inlägg från Sv.D 23.03.10;
  ”Kulturskaparna ställer krav på att bli tagna på allvar. De ställer krav på att få access till den politiska sfären.
  Vi bör ställa kravet att de börjar att tala klarspråk om sin aganda och att de tar öppet ansvar i debatten för det samhälle de vill medverka till att skapa. Om inte annat borde det vara uppenbart att medlemmarna i de organisationer som står bakom Kulturskaparna förtjänar en sådan tydlighet. ”

  ..vidare Georgi Ganev vd Bredbandsbolaget;
  ”Kulturskaparnas resonemang tydliggör problemet i debatten om olaglig fildelning. De gamla strukturerna, främst representerade av distributörer av musik och film, hindrar aktivt kulturskaparna att nå ut till publiken via nya, internetbaserade kanaler.”
  ”Om Kulturskaparna menar allvar med att ställa sig själva och sina rättigheter till förfogande är vi först att anmäla vårt intresse. Vi har lång erfarenhet av att stötta utvecklare av lagliga tjänster som Voddler och Spotify och vet också vad våra kunder efterfrågar.”
  Alfons, du väjer från min fråga, trots alla pengar i populärindustrin verkar inte ett fackligt arbete visavi bolag och industri finnas på din agenda, utan du fortsätter att jaga dina medlemmars kunder.
  Trevlig höst

 14. Alfons Karabuda skriver:

  Kjell,
  Som sagt. Det är i dina ögon någon måste jagas. Själv ser jag hellre samarbeten. Vi lever i en spännande tid där ett bra samtalsklimat börjar etablera sig. Internetoperatörerna är intresserade av samarbeten och med dem har vi en dialog. Politikerna vill skapa bra förutsättningar för framtida skapande och mångfald då de anser detta viktigt för samhället i stort. Med dem arbetar vi nu konkret och aktivt. Med de andra aktörerna i branschen finns en pågående arbetsprocess. I dina ögon verkar varje relation till annan än sig själv och de sina ett sorts förräderi. Jag håller inte med om det. Vi kan bara skapa bra förutsättningar för kulturskaparna genom att övertyga andra. Detta gör vi genom samarbeten. Att isolera sig är att ta ett steg bakåt och det har vi inte råd med. Önskar även dig en bra höst.

 15. kjell skriver:

  Alfons, om du har tid, jag kan förstå att du har det snärjigt nu, jag vill bara avsluta här på ”Kulturskaparna” då det inte händer så mycket på den här bloggen, du och IFPI drar vidare och lämnar de övriga bakom dig. Vi får fortsätta på andra forum typ creators network eller musiksverige, fortsatt trevlig höst.

 16. Alfons Karabuda skriver:

  Kjell,
  Trevlig höst har vi redan sagt, men önskar dig det ännu en gång. Det är alltid svårt att visa vad ett samarbete har gett innan det påbörjats. Hoppas att du kommer att känna dig mindre orolig över dessa gränsöverskridande samarbeten som inletts och att du och många andra skall kunna dra nytta av dem i framtiden. Det är syftet.

Skriv en kommentar


Warning: is_executable() [function.is-executable]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/bin/curl) is not within the allowed path(s): (/home/d30304:/usr/local/lib/php:/var/apachefs/uploads:/tmp:/etc/file/magic) in /home/d30304/public_html/wp-includes/class-snoopy.php on line 202